AffiGel AB är ett nystartat cleantech företag i Lund som utvecklar en teknik för avancerad rening av vatten.

Kärnan i tekniken är ett patenterat adsorbent baserad på affinitetskromatografi. Tekniken har stor potential inom miljöteknik och bland annat för avancerad behandling av avloppsvatten. AffiGel AB har nära kontakter med forskningsvärlden i Skåne och Uppsala.

De immateriella rättigheter som företaget exploaterar grundar sig på forskning och resultat av professor Jerker Porath.

AffiGel exploaterar de immateriella rättigheterna till ett adsorbent baserad på forskning inom separationskemi och affinitetskromatografi. Adsorbentet är baserad på kemisk vätebindning.

Adsorbentet kan återanvändas och skräddarsys.

Adsorbentet har hög kemisk och fysisk stabilitet och kan användas vid stora vätskeflöden, aggressiva miljöer och vid högt tryck. Infångade ämnen kan återanvändas, återvinnas eller destrueras.

Efter initiala lyckade försök i laboratoriemiljö har AffiGel under sommaren 2014 påbörjat tester i fält på ett kommunalt avloppningsreningsverk.

Fresh water